Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : เรียนรู้กรณีที่ส่งผลกระทบกับชุมชนภาคอีสาน

การพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : เรียนรู้กรณีที่ส่งผลกระทบกับชุมชนภาคอีสาน

ถ่ายทอดบทเรียนการพัฒนาและการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะผ่านกรณีศึกษาที่ส่งผลกระทบกับชุมชนในภาคอีสาน ได้แก่ กรณีเหมืองแร่โปแตซ เขื่อนราศีไศล สภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง โรงงานน้ำตาล ตำบลนาปลีก จังหวัดยโสธร การสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โรงไฟฟ้าชีวมวล การทวงคืนผืนป่าห้วยเม็ก-กระทิงแดง และบทเรียนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการที่ดิน ให้ความหมายของการพัฒนาและนโยบายสาธารณะ แนะนำ ข้อคิด เครื่องมือ และทักษะทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การสร้างกระบวนเรียนรู้กับชุมชน และการสื่อสารที่ใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100603DUE 01-06-21
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100603CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram