การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน รายงานประจำปี 2559 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน รายงานประจำปี 2559 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ศึกษาสถานการณ์ตลาดการพนันโลกระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 และแนวโน้มตลาดการพนันรายประเภท ได้แก่ ลอตเตอรี่ คาสิโน การพนันทายผลการแข่งขัน และการพนันออนไลน์ นำเสนอสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบจากการพนันในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 กล่าวถึงการจัดการปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนและการรู้เท่าทันการพนัน วิเคราะห์การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาที่สอดคล้องกับธุรกิจการพนัน ธุรกิจคาสิโนตามแนวชายแดนไทยและนโยบายต่อต้านการพนัน พิจารณาปัจจัยที่กระตุ้นการเข้าสู่วงการพนันของเยาวชนไทยกับการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 และการให้บริการปรึกษาปัญหาพนันบอล ร่วมด้วยกิจกรรมและกระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนผ่านการพนันที่แฝงอยู่ในงานวัดและหวยใต้ดิน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100316CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 6