สมุดไทย: บันทึกภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

สมุดไทย: บันทึกภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

นำเสนอชนิดและขนาดของสมุดไทย การบันทึกสมุดไทย การทำสมุดไทย ทั้งหารทำกระดาษ หล่อกระดาษ การลบสมุด และการทำเล่ม ให้ข้อมูลสมุดภาพจิตรกรรมไทย สมุดภาพไตรภูมิ สมุดมาลัย ชาดกและพุทธประวัติ รวบรวมตำราองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย ได้แก่ ตำราช้างหรือตำราคชลักษณ์ ตำราม้าหรือตำราอัศวลักษณ์ ตำราแมว ตำราเทวรูป ตำราเลขยันต์ ตำราพรหมชาติและตำราแม่ซื้อ ตำรารำและตำราภาพจับ รวมถึงภาพแสดงวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)751.73 ส314 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)751.73 ส314 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99835CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 3