ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนิตยสารบันเทิงของสเปน

ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนิตยสารบันเทิงของสเปน

รวบรวมข่าวการเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนิตยสารซาบาโด กราฟิโก (Sábado Gráfico) ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1960 และฉบับประจำวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960 นำเสนอประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชินีของประเทศไทย และภาพเหตุการณ์การเสด็จฯ เยือนสถานที่สำคัญของสเปน ได้แก่ บาราฆาส เซบียา นครบาร์เซโลนา พิพิธภัณฑ์ เอล ปราโด สภากาชาด พระราชวังตะวันออก หุบเขาแห่งผู้วายชนม์และที่ประทับลา มงโกลอา พระราชวังอัลกาซาร์ และโรงละครเอล ลิเซโอ รวมถึงหมายกำหนดการเสด็จฯ กลับ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96220CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96220CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96220CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 15 017478 2560LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)923.1593 ข462 2560CHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionW DS575.5.S7 ส142ขLIB USE ONLY
Arts LibraryDS575.5.S7 ส142ขCHECK SHELVES
Arts LibraryDS575.5.S7 ส142ขCHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 7