Home  /  TAIC New Arrivals


ในหลวง ร. 9: นิตยสารไฟน์อาร์ท ฉบับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รวบรวมภาพวาดและผลงานศิลปะเทคนิคต่างๆ ของศิลปินทั่วประเทศไทยที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บอกเล่าเรื่องราวเพื่อสื่อถึงความผูกพันและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย