สถานพำนักจิตวิญญาณ สถานปัตยกรรมและการออกแบบสภาพแวดล้อมในฐานะศิลปะบำบัด

สถานพำนักจิตวิญญาณ สถานปัตยกรรมและการออกแบบสภาพแวดล้อมในฐานะศิลปะบำบัด

อธิบายความสำคัญของสถาปัตยกรรมและลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อสังคม ผู้อยู่อาศัยและระบบนิเวศ ได้แก่ สถาปัตยกรรมเกื้อหนุนสุขภาพและอาคารเพื่อสุขภาพของโลกและมนุษย์ สำรวจแนวทางการออกแบบที่มีความยั่งยืน ความหมายและการออกแบบที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ (intermittently sustainable) พิจารณาสถาปัตยกรรมที่ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วย การออกแบบที่สร้างสุขภาวะ กล่าวถึง สถาปัตยกรรมและการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก การออกแบบเพื่อสร้างจินตนาการ และการออกแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในเมืองใหญ่


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98861CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)720.47 ด883ส 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)720.47 ด883ส 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryNA2542.4 ด256สCHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 11