สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

นำเสนอการจัดการธุรกิจของครอบครัวไทยให้มีความยั่งยืน กล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจครอบครัวกับการวางแผนทางกฎหมาย การปรับตัวของธุรกิจ และการใช้ทฤษฎี 3 วงกลม (Three Circle Model) เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสูตรสำเร็จของความยั่งยืนในการทำธุรกิจครอบครัวโดยใช้หลัก 6c รวมทั้งการวางแผนและกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว ได้แก่ รูปแบบของบริษัทหรือกงสี เอกสารทางกฎหมายที่สำคัญ พินัยกรรมของธุรกิจครอบครัว ธรรมนูญครอบครัว การปรับโครงสร้างของธุรกิจครอบครัวกับการควบรวมกิจการ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของไทยและต่างประเทศ สรุปเปรียบเทียบหลัก 6c กับละครโทรทัศน์ “เลือดข้นคนจาง”


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98728CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)346.593 ก674ส 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)346.593 ก674ส 2562CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 10