กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก

กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก

ศึกษากฎหมายและขั้นตอนการเป็นเจ้าของธุรกิจที่พักหรือโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทย อธิบายนิยามและประเภทของโรงแรมและสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม นำเสนอการเปลี่ยนสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและอาคารเก่า ให้เป็นโรงแรมโดยถูกกฎหมาย ได้แก่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตและหนังสือ และใบรับรองต่าง ๆ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากผู้ประกอบธุรกิจที่พักและโรงแรมแต่ละประเภททั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)647.94 ว231ล 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)647.94 ว231ก 2562CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 969.5 ว231ล 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98810CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 30