พิธีสวดภาณยักษ์ ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

พิธีสวดภาณยักษ์ ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมไทยในมุมมองทางมานุษยวิทยา พิธีสวดภาณยักษ์ หรือสวดยักษ์ เป็นพิธีกรรมท้องถิ่นของไทยมีอิทธิพลในกลุ่มชาวบ้าน โดยมีอาการต่าง ๆเกิดขึ้นระหว่างสวด ในลักษณะดิ้นรน เช่นเดียวกับพิธีกรรมต่าง ๆของแนว Shammanism ทั่วโลก วิเคราะห์พิธีสวดภาณยักษ์ในมิติธุรกิจกับความศักดิ์สิทธิ์ และความหมายจากมุมมองของ “คนใน” ที่เกี่ยวข้องกับพิธี ทั้งที่เป็นผู้จัด ผู้ประกอบพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี โดยอาศัยข้อมูลจากภาคสนามในช่วง พ.ศ. 2540-2543 เช่น การเตรียมการ การประชาสัมพันธ์ พิธีบวงสรวง พิธีทำบุญ และพิธีอื่น ๆ อธิบายพิธีสวดภาณยักษ์ในบริบทการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมถึงพิจารณาลัทธิพิธีร่วมสมัยในเชิงเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ลักษณะร่วมและความต่างจากพิธีสวดภาณยักษ์ ได้แก่ ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ รัชกาลที่5 ลัทธิเจ้าเข้าผี ลัทธิหลวงพ่อคูณ ลัทธิเจ้าแม่กวนอิม และลัทธิพิธีจตุคามรามเทพ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98730CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ฉ176พ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ฉ176พ 2562CHECK SHELVES
Political Science Library390.09593 ฉ179พCHECK SHELVES
Political Science Library390.09593 ฉ179พCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 32