คริสตศิลป์กระจกสี โบสถ์คริสต์ในไทย: ความหมาย สัญลักษณ์ ภาพคริสต์ประวัติและนักบุญ

คริสตศิลป์กระจกสี โบสถ์คริสต์ในไทย: ความหมาย สัญลักษณ์ ภาพคริสต์ประวัติและนักบุญ

นำเสนอประวัติศาสตร์กระจกสี กระจกสีในคริสตศิลป์ยุคต้นและยุคกลาง ศิลปะโกธิค และแนวคิดและความหมายของแสงจากกระจกสี ศึกษาคริสต์ประวัติ กระจกสีในประเทศไทย โบสถ์คริสต์ต้นรัตนโกสินทร์ ยุครุ่งเรืองของกระจกสีในสมัยรัชกาลที่ 5-6 และการนำเข้ากระจกสีจากฝรั่งเศษสู่สยาม รวบรวมภาพกระจกสี และภาพคริสต์ประวัติและนักบุญในวัดใประเทศไทย ได้แก่ วัดคอนเซ็ปชัญ วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ สามเสน วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วัดพระคริสตหฤทัย อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล และวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98511CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)748.5 ป151ต 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)748.5 ป151ต 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 32