มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์

มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายมลพิษทางอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศ พัฒนาการการควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศไทย ชนิดของมลพิษที่มีผลต่อมนุษย์ ระบบการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทางอากาศ วิเคราะห์ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของมนุษย์และผลการตรวจมลพิษหลักในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98537CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 31