ความรู้เบื้องต้น กฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ความรู้เบื้องต้น กฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

นำเสนอกฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม การบริหารจัดการรูปแบบเดิมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และการปฏิรูประบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม วิเคราะห์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมภายใต้ระบบการแข่งขันเสรี และการกำกับดูแลและการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ครอบคลุมการอนุญาตภายใต้ระบบการแข่งขันเสรี และแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98490CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 684 ภ668ค 2562CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 684 ภ668ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)343.0994 ภ668ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)343.0994 ภ668ค 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 15