การจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในอาเซียน

การจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในอาเซียน

อธิบายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งและสันติภาพ ศึกษาการเข้ามายึดครองของชาติตะวันตกและสร้างอาณานิคมซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเข้ามาของจักวรรดิญี่ปุ่น และการปกครองประเทศฟิลิปปินส์ของสหรัฐอเมริกา นำเสนอความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์ เลสเต เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ทะเลจีนใต้ และกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10303.69 ธ129ก 2561CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10303.69 ธ129ก 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98715CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.69 ธ129ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.69 ธ129ก 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 15