สงครามกลางเมืองจีน

สงครามกลางเมืองจีน

นำเสนอสงครามกลางเมืองของจีนตั้งแต่ก่อนสิ้นราชวงศ์ชิงจนถึงสมัยที่เจียงไคเช็กหนีไปตั้งหลักที่ไต้หวัน ศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้จีนเผชิญความขัดแย้งยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ ทั้งการแย่งชิงอำนาจภายใน และเหตุที่ทำให้อำนาจภายนอก เช่น ญี่ปุ่น เข้ามาแทรกแซงจนลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่ กล่าวถึงยุคสมัยแห่งขุนศึก สงครามต่อต้านญี่ปุ่น และบุคคลในประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองในจีน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98491CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.042 ก151ส 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.042 ก151ส 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryDS777.54 ก17ส 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 87