สถานการณ์โลก 2019

สถานการณ์โลก 2019

นำเสนอประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางของโลกในอนาคต ได้แก่ การประท้วงในฝรั่งเศสและผลกระทบต่อแนวโน้มการประท้วงของโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและผลกระทบต่อระเบียบเศรษฐกิจโลก เส้นทางสายไหมทางทะเลกับการขยายบทบาททางนาวีของจีน ยุทธศาสตร์สองมหาสมุทร-ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก และการเมืองอเมริกันกับอนาคตของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับสนธิสัญญากำลังนิวเคลียร์พิสัยกลาง (INF) ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขีปนาวุธ และการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ อธิบายการปรับยุทธศาสตร์เดิมของสหรัฐต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่เป็น อินโด-แปซิฟิกจากยุคประธานาธิบดีโอบามาสู่ยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงการขยายอิทธิพลทางยุทธศาสตร์ของจีนและการตอบโต้ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐ

updated by Sumal Chausaraku

views 74