ประวัติศาสตร์อยุธยาจากพระราชพงศาวดาร: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกและฉบับความย่อ

ประวัติศาสตร์อยุธยาจากพระราชพงศาวดาร: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกและฉบับความย่อ

นำเสนอการชำระพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่าง ๆ โดยราชสำนัก ทั้งฉบับความปลีก และฉบับความย่อ รวมทั้งฉบับที่ชำระนอกราชสำนัก รวบรวมพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกสำนวนต่าง ๆ ทั้งที่พิมพ์เผยแพร่แล้วและไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ มาตรวจสอบชำระ เขียนบทนำ และจัดทำคำอธิบายใหม่ อธิบายพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับความย่อสำนวนต่าง ๆ ได้แก่ พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ พระธรรมเทศนาพระราชพงศาวดาร พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสังเขป ฉบับวัดสุทัศนเทพวราราม และลำดับกระษัตริย์กรุงเก่า คำฉันท์ของพระบาทัศดาจัตุรงค์ รวมถึงตัวอย่างพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกและฉบับความย่อ ภาพสมุดไทยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสังเขปฉบับวัดสุทัศนเทพวราราม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98492DUE 14-10-21
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.ท DS576.4 ศ225ปอCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 78