เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

ครอบคลุมเนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาค ตั้งแต่พื้นฐานเศรษฐกิจโลก ปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน ทุน และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก ดุลการชำระเงินโลก เงินสำรองระหว่างประเทศ องค์กรการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจข้ามชาติ การกระจายรายได้ สิ่งแวดล้อมโลก ธรรมาภิบาล วิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย และการพยากรณ์อนาคตเศรษฐกิจของโลก โดยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประเด็นเหล่านี้ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98470CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)338.54 พ778ศ 2562DUE 17-10-21
Central Library (5th Floor)338.54 พ778ศ 2562CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HF1539 พ178ศ 2562DUE 30-12-21
Political Science Library338.54 พ778ศCHECK SHELVES
Political Science Library338.54 พ778ศDUE 30-09-21

updated by Sumal Chausaraku

views 26