วัตถุ วัฒนธรรม ผี คน: รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วัตถุ วัฒนธรรม ผี คน: รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รวบรวมบทความที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในประเด็นเกี่ยวกับวัตถุ วัฒนธรรม ผี และคน ศึกษาเงื่อนไขการย้ายถิ่นและการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยของผู้ย้ายถิ่นชาวไทใหญ่จากประเทศเมียนมา การวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องตะเคียน (2547) เพื่อแสดงนัยแห่งการต่อต้านความอยุติธรรม และเส้นทางการเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพ ศึกษา “รูปที่มีทุกบ้าน” ในแง่มุมสถาบันกษัตริย์กับวัฒนธรรมสายตาในประเทศไทย พิจารณาเรือนร่างและสังคมผ่านประสบการณ์ของบุคคลที่สามารถลดความอ้วนได้สำเร็จ อธิบายการใช้ผัสสะในโลกของคนตาบอด ความไม่เท่าเทียมในสิทธิกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ อำนาจของคนตาบอดในสังคมไทย รวมถึงกระบวนการปรับตัวของลัทธิพิธีในโลกสมัยใหม่ผ่านการสอนปฏิบัติสมาธิ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98390CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ว416DUE 30-09-21
Political Science Library300.72 ว416CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ว416CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)300.72 ว416 ล.1 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)300.72 ว416 ล.1 2561DUE 07-10-21

updated by Sumal Chausaraku

views 30