วัตถุ วัฒนธรรม ผี คน: รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วัตถุ วัฒนธรรม ผี คน: รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รวบรวมบทความที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในประเด็นเกี่ยวกับวัตถุ วัฒนธรรม ผี และคน ศึกษาเงื่อนไขการย้ายถิ่นและการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยของผู้ย้ายถิ่นชาวไทใหญ่จากประเทศเมียนมา การวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องตะเคียน (2547) เพื่อแสดงนัยแห่งการต่อต้านความอยุติธรรม และเส้นทางการเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพ ศึกษา “รูปที่มีทุกบ้าน” ในแง่มุมสถาบันกษัตริย์กับวัฒนธรรมสายตาในประเทศไทย พิจารณาเรือนร่างและสังคมผ่านประสบการณ์ของบุคคลที่สามารถลดความอ้วนได้สำเร็จ อธิบายการใช้ผัสสะในโลกของคนตาบอด ความไม่เท่าเทียมในสิทธิกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ อำนาจของคนตาบอดในสังคมไทย รวมถึงกระบวนการปรับตัวของลัทธิพิธีในโลกสมัยใหม่ผ่านการสอนปฏิบัติสมาธิ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98390CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ว416DUE 05-08-21
Political Science Library300.72 ว416CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ว416CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)300.72 ว416 ล.1 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)300.72 ว416 ล.1 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 8