เครื่องมือทำงานวัฒนธรรมชุมชนและสื่อพิธีกรรมศึกษา

เครื่องมือทำงานวัฒนธรรมชุมชนและสื่อพิธีกรรมศึกษา

นำเสนอเครื่องมือการทำงานแนววัฒนธรรมชุมชนและการใช้และการพัฒนาสื่อพิธีกรรมพื้นบ้าน วิเคราะห์การศึกษาชุมชน การสร้างเครือข่ายของประชาชน การผนวกงานพัฒนาเข้าสู่โครงสร้างชุมชน และการวิเคราะห์ชุมชนและสังคม ศึกษาสื่อพิธีกรรมพื้นบ้านในมุมมองของสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อสารศาสตร์ พัฒนาการขององค์ความรู้เรื่องการใช้และการพัฒนาสื่อพิธีกรรม ข้อตกลงเบื้องต้นของกระบวนทัศน์ใหม่ แนวทางและเครื่องมือการทำงานกับสื่อพิธีกรรม รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีของกระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้และพัฒนาสื่อพิธีกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อเด่น ข้อจำกัดและบทเรียนการทำงานกับสื่อพิธีกรรม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98385CHECK SHELVES
Political Science Library307.14 ก425ค 2560CHECK SHELVES
Political Science Library307.14 ก425ค 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.14 ก425ค 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.14 ก425ค 2560CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 42