โครงสร้างทฤษฎีแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน

โครงสร้างทฤษฎีแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน

นำเสนอต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์ความคิดด้านโครงสร้างทฤษฎีแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน การสร้างและการพัฒนาระบบโครงสร้างทฤษฎี ทฤษฎีการปฏิรูปและเปิดประเทศ ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจสังคม ทฤษฎีการเมืองประชาธิปไตย ทฤษฎีการสร้างวัฒนธรรม และทฤษฎีการสร้างระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน อธิบายทฤษฎีชาติพันธุ์ ทฤษฎีการปกครองตามหลักนิติธรรม ทฤษฎีการทูตสันติภาพ และทฤษฎีการสร้างพรรคสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน รวมถึงศึกษาเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมพออยู่พอกินรอบด้าน และการทำให้แนวคิดยุทธศาสตร์ความฝันของจีนในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนเป็นความจริง


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98371CHECK SHELVES
Political Science Library320.531 ส439คCHECK SHELVES
Political Science Library320.531 ส439คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.531 ส439ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.531 ส439ค 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 62