Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น: อ่าน “ส่งชู้สอนสาว” วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม

จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น: อ่าน “ส่งชู้สอนสาว” วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม

วิเคราะห์และอธิบายความสำคัญของวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง “ส่งชู้สอนสาว” ของชาวไตดำ เวียดนาม และชี้ให้เห็นการขยายพรมแดนการศึกษาในบริบทของเวียดนามศึกษา พิจารณา“ส่งชู้สอนสาว” ในบริบทสังคมไตสมัยต่าง ๆ และอธิบายเนื้อหารายละเอียดของวรรณกรรมด้วยการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชาวไตในอดีต อภิปรายถึงลักษณะเชิงวรรณศิลป์ของวรรณกรรม และเหตุผลในการคัดเลือกมาส่งเสริมให้คนเวียดนามทั้งเยาวชนและคนทั่วไปอ่าน รวมถึงนำเสนอบทประพันธ์ “ส่งชู้สอนสาว” อันเป็นเรื่องความรักของหนุ่มสาวที่พลัดพรากกันจนที่สุดได้กลับมาครองรักกันในบั้นปลายของชีวิต ที่ผู้เขียนแปลและถ่ายทอดความหมายเป็นภาษาไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98369CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.209597 ย333จ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.209597 ย333จ 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram