ฝากไทย: นวัตกรรมของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว

ฝากไทย: นวัตกรรมของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว

นำเสนอนวัตกรรมของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ของที่ระลึกและกราฟิกดีไซน์สะท้อนพื้นถิ่น และการออกแบบของที่ระลึกในนามประเทศไทยและจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมกรณีศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพชรบุรี น่าน ลำปาง และขอนแก่น ศึกษารูปแบบงานหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรมกับแนวคิดการออกแบบของที่ระลึกใน 22 จังหวัด รวมถึงตัวอย่างการออกแบบของที่ระลึกเชิงอุตสาหกรรมเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98367CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 13