บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นำเสนอการสืบราชสันตติวงศ์ของสมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นรัชกาลที่10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ การสืบราชสันตติวงศ์ของไทยในอดีต พระราชประวัติสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา สังคมสงเคราะห์ การต่างประเทศ การเกษตรกรรม และการพระศาสนา บรรยายพระอัจฉริยภาพด้านการบิน พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี กล่าวถึงพระอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พระยศทหาร เหรียญที่ระลึก รวมถึงกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ม246พ 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ม246พ 2560CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 95799CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 18