49 ราชินีไทย

49 ราชินีไทย

นำเสนอพระประวัติ และเกร็ดความรู้บางส่วนเกี่ยวกับพระภรรยาเจ้าตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 49 พระองค์ ตั้งแต่สมัยนางเสือง พระราชินีองค์แรกแห่งอาณาจักรสุโขทัย จนถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แม้มิใช่ข้อมูลเจ้านายฝ่ายในทุกพระองค์ แต่ช่วยให้เข้าใจภูมิหลังประวัติศาสตร์แต่ละช่วงรัชกาลดีขึ้น กล่าวถึงการจัดลำดับชั้นมเหสีของพระมหากษัตริย์ในอดีต เช่น พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินี พระบรมราชเทวี พระราชเทวี พระอัครชายาเธอ พระราชชายา พระสนมเอก เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม คำขานตำแหน่งเจ้าจอมในยุคสมัยต่างๆ เครื่องยศของนักสนมในแผ่นดินรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 71532CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)923.1593 พ729ส 2549CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 18