พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม

พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม

กล่าวถึงพระราชประวัติและประวัติของพระบรมราชินี พระมเหสี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเน้นข้อมูลสมเด็จพระราชินีตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมในรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมข้อมูลพระราชโอรสและพระราชธิดา เช่น สมเด็จพระสุริโยทัยในสมัยกรุศรีอยุธยา สมเด็จพระอัครมเหสี (หอกลาง) ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เจ้าจอม ม.ร.ว. สดับ ลดาวัลย์ เจ้าจอมคนสุดท้ายแห่งสยาม เป็นต้น


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 82971CHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.5 ส16พ 2554CHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.5 ส16พ 2554CHECK SHELVES
Central Library923.1593 ส113พ 2554CATALOGING

updated by Sumal Chausaraku

views 15