เมื่อร่างกลายเป็นเพศ: อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

เมื่อร่างกลายเป็นเพศ: อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

นำเสนอวัฒนธรรมของเพศภาวะและเพศวิถีภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนและควบคุมโดยระบบเศรษฐกิจทุนนิยม วัฒนธรรมบริโภค และเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในคริสต์ศตวรรษที่21 ศึกษาพรหมแดนของเพศภาวะและเพศวิถีในระบอบเสรีนิยมใหม่ กระแสความนิยมในการใช้บริการศัลยกรรมความงามในสังคมไทยที่มีการดำเนินธุรกิจตามแบบเสรีนิยมสมัยใหม่ และวิพากษ์การสร้างเรือนร่างกะเทยในวัฒนธรรมหญิงสวย กล่าวถึงละครชายรักชายในละครตามกรอบมุมมองของ Michel Foucault อิทธิพลของแอปพลิเคชันบลูดีต่อการสร้างร่างของเกย์ และวัฒนธรรมของรักต่างเพศ รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มชายรักชาย


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)306.76 ก125ม 2562DUE 30-09-21
Central Library (5th Floor)306.76 ก125ม 2562DUE 30-09-21
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98243DUE 30-09-21
Political Science Library306.76 ก125มCHECK SHELVES
Political Science Library306.76 ก125มCHECK SHELVES
Political Science Library306.76 ก125มCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 24