ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน

ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน

นำเสนอกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบของกฎหมาย ได้แก่ แนวคิดของประเทศอังกฤษ อเมริกา และกลุ่มประเทศในยุโรป และการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆทั่วโลก ศึกษาศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรต่าง ๆของภาครัฐ และแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทย รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย ศาลยุติธรรมสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ สภารัฐธรรมนูญกัมพูชา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพม่า องค์คณะตีความรัฐธรรมนูญบรูไน และคณะกรรมการถาวรประจำสภาเวียดนามและลาว


LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/Asi.910 ป492ร 2561CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/Asi.910 ป492ร 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98283CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 35