คู่มือการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

คู่มือการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัตถุประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย การจัดทำทะเบียนและตรวจสอบสภาพ การจัดเก็บและการวางแผนป้องกัน ตลอดจนการวางแผนล่วงหน้าเมื่อต้องทำงานร่วมกับวัตถุในโอกาสต่าง ๆ เช่นการหยิบจับ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการจัดแสดง รวมถึงศึกษาวิธีการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98294CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98294CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)069.53 ป456ค 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryTS1449 ป173ค 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 6