ครูบาคติใหม่ แต่งองค์ทรงเครื่องพุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล

ครูบาคติใหม่ แต่งองค์ทรงเครื่องพุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล

ศึกษาจุดเริ่มต้นของคำว่า “ครูบา” ในประวัติศาสตร์ล้านนา จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนา ประกอบด้วย เอกสารสำคัญปริวรรตคัมภีร์และหนังสือเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนา อธิบายการเกิดขึ้นของกระแสคตินิยมครูบา บริบทของพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านศาสนา ความเชื่อ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของพุทธศาสนาในสังคมไทยในภาคเหนือ ความเชื่อมโยงระหว่างครูบาคติใหม่และเรื่องราวของครูบาศรีวิชัย รวมถึงกลุ่มผู้ศรัทธา บทบาทและปฏิสัมพันธ์กับครูบาคติดใหม่และสินค้าครูบาคติใหม่กับการบริโภคความเชื่อแบบสังคมสมัยใหม่


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98214CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.361 ณ336ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.361 ณ336ค 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 12