เครื่องเงินและเครื่องถมไทย

เครื่องเงินและเครื่องถมไทย

ศึกษาประวัติแร่เงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเข้ามาของแร่เงินในประเทศไทย การผลิตการใช้สอยเครื่องเงินไทยตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 และการใช้เครื่องเงินเป็นโลหะทางศาสนา ประกอบด้วย พระพุทธรูป เครื่องรางของขลัง สิ่งของสักการบูชา นำเสนอรูปแบบ ลวดลายของเครื่องเงินและเครื่องถมทองที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย จีนและเปอร์เซีย ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องเงินไทยและเครื่องเงินประเทศอื่น ๆ ขั้นตอนการผลิตในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์การหาอายุเครื่องเงินจากมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ที่พบบนเครื่องเงินไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98198CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)739.2383 บ211ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)739.2383 บ211ค 2562CHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic NK7178.7 บ17คCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 25