บรมราชูปถัมภกานุสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรมราชูปถัมภกานุสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำเสนอบทบันทึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน โรงเรียนมหาเล็ก โรงเรียนวิชาชีพขั้นสูง และการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนที่สองรวบรวมประจักษ์พยานแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection2 017325 2560LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection2 017325 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)378.593 บ143 2560DUE 30-09-21
Central Library (5th Floor)378.593 บ143 2560DUE 30-09-21
Engineering Libraryบ 700 2560CHECK SHELVES
Engineering Libraryบ 701 2560CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryDS570.6 จ682 2560CHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)923.1 จ49บ 2560CHECK SHELVES
Education Library92 จ49บ 2560CATALOGING
Education Library92 จ49บ 2560CATALOGING

updated by Sumal Chausaraku

views 12