บรมราชูปถัมภกานุสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรมราชูปถัมภกานุสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำเสนอบทบันทึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน โรงเรียนมหาเล็ก โรงเรียนวิชาชีพขั้นสูง และการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนที่สองรวบรวมประจักษ์พยานแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection2 017325 2560LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection2 017325 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)378.593 บ143 2560DUE 05-07-21
Central Library (5th Floor)378.593 บ143 2560DUE 05-07-21
Engineering Libraryบ 700 2560CHECK SHELVES
Engineering Libraryบ 701 2560CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryDS570.6 จ682 2560CHECK SHELVES
Science Library : Reference Collection92 จ49บ 2560LIB USE ONLY
Architecture Library (Quiet Zone)923.1 จ49บ 2560CHECK SHELVES
Education Library92 จ49บ 2560CATALOGING

updated by Sumal Chausaraku

views 2