ประวัติศาสตร์มาเลเซีย

ประวัติศาสตร์มาเลเซีย

นำเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ ยุคสมัยกลาง ยุคก่อนสมัยปัจจุบัน และยุคสมัยปัจจุบัน ศึกษาประเทศมาเลเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เหตุการณ์ญี่ปุ่นแผ่อำนาจในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และหนทางสู่อิสรภาพ และการเข้ามาของชนเชื้อสายจีนจากคริสต์ศตวรรษที่15 ถึงคริสต์ศตวรรษที่20 กล่าวถึงปัญหาพรรคคอมมิวนิสต์ และวิกฤตการณ์มาลายัน ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติในเหตุการณ์ 13 พฤษภาคม 1969 และการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยนโยบายเศรษฐกิจใหม่


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98184CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.5 ร115ป 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.5 ร115ป 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryAS DS596 ร12ปCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 30