การค้าและการลงทุนในกัมพูชา

การค้าและการลงทุนในกัมพูชา

นำเสนอเนื้อหาจากการเสวนาและบรรยายในโครงการ “สิบเคล็ดลับเปิดประตูสู่กัมพูชา” เกี่ยวกับการค้า การลงทุน การศึกษา และปัญหาเกี่ยวกับแรงงานในประเทศกัมพูชา ศึกษาการใช้สื่อโฆษณา การเปิดตลาดสินค้า โลจิสติกส์ ธนาคารและการลงทุน การย้ายฐานการผลิต ภาษาในอาหารขแมร์ และการค้าชายแดนในประเทศกัมพูชา รวมถึงความเข้าใจเรื่องแรงงานย้ายถิ่นกัมพูชาในสังคมไทย และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในกัมพูชา


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)327.5930596 ก445 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)327.5930596 ก445 2561CHECK SHELVES
Political Science Library327.5930596 ก445 2561CHECK SHELVES
Political Science Library327.5930596 ก445 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98192CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 20