ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์กับชะตากรรมของชาติ

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์กับชะตากรรมของชาติ

ศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศฟิลิปปินส์ในยุคอาณานิคม ประวัติศาสตร์ของข้าราชการและนักการศาสนาในยุคอาณานิคมสเปน ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์กับจักรวรรดินิยมอเมริกัน และชาตินิยมฟิลิปปินส์กับการแสวงหาตัวตนในแบบตะวันออกภายใต้การนำของญี่ปุ่น วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ในยุคหลังอาณานิคม สมัยประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน มาร์คอส การเมืองในการเขียนประวัติศาสตร์ของคณะกรรมาธิการประวัติศาสตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์ รวมถึงสถาบันประวัติศาสตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์กับการเล่าเรื่องท้องถิ่นของชาติ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98120CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.9 ส731ป 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.9 ส731ป 2561CHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS660 ส173ปCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 19