การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561

การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561

นำเสนอผลการสำรวจความสุขของคนทำงาน จากการเก็บข้อมูลในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 โดยใช้เครื่องมือวัดความสุขของคนทำงาน หรือ HAPPUNOMETER โดยใช้วัดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานที่เป็นบริบทของสังคมไทยที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนทำงานในองค์กรทุกประเภทและทุกระดับ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98069CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 15