ประวัติศาสตร์ถิ่นเหนือกับเรื่องอื่น ๆ

ประวัติศาสตร์ถิ่นเหนือกับเรื่องอื่น ๆ

ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือจากเอกสาร “ตำนานสุวรรณโคมคำ” ในสมัยที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของขอมช่วงก่อนพ.ศ. ๑๓๐๐ ติดตามเบื้องหลังการสร้างเมืองเชียงใหม่จากสมุดข่อย อักษรพื้นเมืองของพระมหาหมื่นวุฑฒิญาโณ การสถาปนาอาณาจักรล้านนาของพ่อขุนมังรายและการสถาปนาอาณาจักรพะเยาของพ่อขุนงำเมืองในพ.ศ. ๑๘๐๐ ร่วมถึงประวัติเจ้าดารารัศมี พระราชชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประวัติของพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานสำคัญในจังหวัดแพร่ ประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลลึก และพุทธศาสนาในล้านนาไทยสมัยอดีตกาล


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98124CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3 ส138ป 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3 ส138ป 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryDS588.N ส12ปห 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryDS588.N ส12ปห 2561CATALOGING

updated by Sumal Chausaraku

views 4