ประวัติศาสตร์ถิ่นเหนือกับเรื่องอื่น ๆ

ประวัติศาสตร์ถิ่นเหนือกับเรื่องอื่น ๆ

ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือจากเอกสาร “ตำนานสุวรรณโคมคำ” ในสมัยที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของขอมช่วงก่อนพ.ศ. ๑๓๐๐ ติดตามเบื้องหลังการสร้างเมืองเชียงใหม่จากสมุดข่อย อักษรพื้นเมืองของพระมหาหมื่นวุฑฒิญาโณ การสถาปนาอาณาจักรล้านนาของพ่อขุนมังรายและการสถาปนาอาณาจักรพะเยาของพ่อขุนงำเมืองในพ.ศ. ๑๘๐๐ ร่วมถึงประวัติเจ้าดารารัศมี พระราชชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประวัติของพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานสำคัญในจังหวัดแพร่ ประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลลึก และพุทธศาสนาในล้านนาไทยสมัยอดีตกาล


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98124CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3 ส138ป 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3 ส138ป 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryDS588.N ส12ปห 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryDS588.N ส12ปห 2561CATALOGING

updated by Sumal Chausaraku

views 11