พินิจการเมืองไทย  ปัจจุบันและอนาคต

พินิจการเมืองไทย ปัจจุบันและอนาคต

รวบรวมผลงานวิจัยและวิทยนิพนธ์เกี่ยวกับพัฒนาการการเมืองไทยที่ได้รับรางวัลระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ ศึกษาวิวัฒนาการการเมืองไทยตั้งแต่สมัยการต่อสู้ของ “คนเดือนตุลา” พ.ศ. 2514 และ 2516 จนมีเสถียรภาพมั่นคงขึ้นหลังพ.ศ. 2535 และกลับสู่สภาวะไม่มั่นคงอีกครั้งหลัง พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน กล่าวถึงวิกฤตการณ์ “การละเมิดอำนาจรัฐสภา” เช่นการใช้มวลชนปิดล้อมรัฐสภา พ.ศ. 2551 กรณีศาลรัฐธรรมนูญยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2556 โดยเปรียบเทียบกับกลไกการรับมือกับสภาวการณ์ดังกล่าวในต่างประเทศ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนท่ามกลางความขัดแย้งจากประวัติศาสตร์การเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 และ 2554 เพื่อคาดเดาผลการเลือกตั้งในอนาคต ย้อนรำลึกนโยบายรับจำนำข้าวที่นำไปสู่การเมืองบนท้องถนนและการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สำรวจทัศนคติประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประเมินระดับ “ขันติธรรม” ซึ่งอาจเป็นทางออกการอยู่ร่วมกันบนความขัดแย้ง


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98151CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 พ685CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 พ685CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 พ685CHECK SHELVES
Political Science Library : Chula Collectionร 3 1677LIB USE ONLY
Political Science Library : Chula Collectionร 5 1678LIB USE ONLY
Political Science Library : Chula Collectionร 72 1679LIB USE ONLY
Political Science Library : Chula Collectionร 78 1680LIB USE ONLY
Political Science Library : Chula Collectionร 87 1681LIB USE ONLY
Political Science Library : Chula Collectionร 89 1682LIB USE ONLY

updated by Sumal Chausaraku

views 22