นิรันดร์ในดวงใจ

นิรันดร์ในดวงใจ

รวบรวมภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งถือว่าเป็นงานพระราชพิธีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย นำมาร้อยเรียงให้ทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์สำคัญทั้งของประเทศไทยและของโลก ตลอดช่วงพระชนม์ชีพของพระองค์


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ภบ676 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ภบ676 2561CHECK SHELVES
Science Library : Reference Collection92 จ37น 2561LIB USE ONLY
Veterinary Science LibraryDS570.5 .น648 2561CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryDS570.5 .น648 2561CHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.DS586 น237CHECK SHELVES
Arts LibraryDS586 น237CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98013CHECK SHELVES
Communication Arts Library923.1593 น648 2561CHECK SHELVES
Engineering Libraryบ 817 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 12