ย่านชุมชนเก่าในกรุงเทพฯ : นิยามและบทบาทในการจัดการมรดกวัฒนธรรม  การถอดบทเรียนจากย่านบางลำพู – บ้านพานถม

ย่านชุมชนเก่าในกรุงเทพฯ : นิยามและบทบาทในการจัดการมรดกวัฒนธรรม การถอดบทเรียนจากย่านบางลำพู – บ้านพานถม

นำเสนอความหมายและลักษณะของชุมชนดั้งเดิม หลักการในการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิม และบทบาทในการจัดการมรดกวัฒนธรรม ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ การก่อรูปและการเปลี่ยนแปลงและบทบาทและสถานภาพในปัจจุบันของย่าชุมชนเก่าในกรุงเทพฯ อธิบายความเข้าใจในเรื่องความเป็นย่านของพื้นที่ตามเส้นวัฒนธรรมคลองบางลำพูผ่านการระบุของเขต และการกำหนดองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่นำมาสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม รวมถึงการต่อยอดแนวคิดในเรื่องการจัดการมรดกวัฒนธรรมไปสู่ย่านชุมชนเก่าในประเทศ


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Chula Collection (6th Floor)สถ 15 018027 2561LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98039CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.76 ว671ย 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.76 ว671ย 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 22