Home  /  TAIC New Arrivals


ดั่งสลักและขัดเงา: หนังสือรวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

นำเสนอผลงานวิจารณ์เชิงตีความปรัชญาและศึกษาเปรียบเทียบของลูกศิษย์ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ รวม 9 เรื่อง ประกอบด้วย การวิพากษ์งานตีความคัมภีร์ขงขื่อของศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ว่าด้วยความโศกเศร้าของขงจื่อเปรียบเทียบกับปรากฎการณ์ความทนทุกข์ของปอล ริเกอร์ ตีความประเด็นความปรารถนาตามปรัชญาจริยศาสตร์ของเมิ่งจื่อ หยางจู และมั่วจื่อ ต่อยอดการตีความพุทธศาสนาตามหลักพุทธศาสนานิกายเซ็นเปรียบเทียบกับองคุลีมาลสูตร นำเสนอแนวคิดของปอล ริเกอร์ ปรัชญาชองเดส์การ์ต ปัญหาการทำแท้ง เปรียบเทียบกระบวนทัศน์การมองโลกที่เปลี่ยนไป โดยเปรียบเทียบการตีความบทภาพยนตร์พี่มาร์คพระโขนง ปีพ.ศ. 2556 กับนางนากในปี พ.ศ.2542 และตั้งคำถามปรัชญาต่อความเชื่อในพระเจ้าจากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ Life of Pi