Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


รำลึกถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ในวาระ 150 ปีชาตกาล

ประมวลเรื่องราวปกิณกคดี งานนิพนธ์และรูปถ่าย เกี่ยวกับเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี อดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการ (พ.ศ. 2454-2458) เนื่องในโอกาศที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก พ.ศ. 2559-2560 เพื่อเผยแพร่คุณูปการของท่านในการวางรากฐานระบบการศึกษาไทยในยุคเริ่มต้น นำเสนอภาพสุพรรณบัฎ สำเนาพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 6 กรณีอสัญกรรมของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี รวบรวมประวัติและชีวิตครอบครัว บทบาทในฐานะพระอภิบาลในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ 6 ) ผลงานเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ อธิบายระบบอุดมศึกษาในยุคเริ่มแรกของไทยจนมาถึงยุคที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี กล่าวถึงการศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง บทบาทของสามัคยาจารย์สมาคมกับหนังสืออ่านจรรยา นิทานสุภาษิต “โคนันทวิศาล” ยกตัวอย่างงานนิพนธ์และวรรณกรรมบางเรื่อง เช่น สมุดคำสอน สมบัติผู้ดี จรรยาแพทย์ เพลงสามัคคีชุมนุม เป็นต้น