สูติกรรมในอดีตของสยาม

สูติกรรมในอดีตของสยาม

นำเสนอประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชาสูติกรรมและการผดุงครรภ์ในอดีตของสยาม และศึกษาองค์ความรู้ในการดูแลรักษามารดาและทารกไม่ให้ประสบอันตรายต่าง ๆระหว่างตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด อธิบายการรับวิชาผดุงครรภ์แผนตะวันตกในสยามและการนำมาปรับใช้ในสมัยรัชกาลที่5 รวบรวมคัมภีร์ครรภ์ทรักษาและบทความของหมอบรัดเล ตำราหมอประจำบ้านของหมอสุ่น ตำราบำบัดสรรพโรคพยาบาลของพระบำบัดสรรพโรค และตำราแพทย์ตำบลของพระทิพจักษุสารท


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102195CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 78