ดินแดนแห่งช้างเผือก : มุมมองและทัศนียภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉพาะตอนประเทศสยาม

ดินแดนแห่งช้างเผือก : มุมมองและทัศนียภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉพาะตอนประเทศสยาม

กล่าวถึงสภาพบ้านเมืองตลอดจนสภาพสังคมไทยในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรยายสถานที่สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร เมืองเพชรบุรี เมืองปราจีนบุรี และเมืองศรีโสภณ ตลอดจนสภาพภูมิประเทศและสภาพสังคม บอกเล่าเรื่องราวของบุคคลสำคัญ ได้แก่ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ 5 และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102181CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 95