ราชอาณาจักรแห่งกาสาวพัสตร์

ราชอาณาจักรแห่งกาสาวพัสตร์

นำเสนอพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวิถีชีวิตของชาวสยามในรัชสมัยของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ การโกนจุก การเกี้ยวพานและการแต่งงาน ประเพณีและชีวิตในครอบครัว การละเล่นบันเทิงที่นิยม การเพาะปลูกข้าว และกฎหมายและข้อบัญญัติต่างๆ กล่าวถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย พิธีกรรมทางศาสนา และพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้น


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102192CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 84