เขียนจีนให้เป็นไทย

เขียนจีนให้เป็นไทย

นำเสนอทัศนคติของนักวิชาการอเมริกัน ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการปรับแต่งแนวคิดว่า ใครคือคนจีน และตั้งคำถามทางวิชาการที่ว่า ชุมชนจีนจะสามารถถูกผนวกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทยได้อย่างไร อธิบายวัฒนธรรมในการเมืองและสังคมศาสตร์อเมริกัน สังคมศาสตร์ไทยและการศึกษาเกี่ยวกับคนจีนในไทย และเครือข่ายอเมริกันและการวางรากฐานทางสังคมศาสตร์ กล่าวถึงการบริหารจัดการองค์กรจีนในไทย และการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101994DUE 15-12-21

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 312