รสนิยม และแฟนคลับละครไทยในอาเซียนและจีน การตลาดและการเมืองเรื่องอารมณ์ในโลกออนไลน์

รสนิยม และแฟนคลับละครไทยในอาเซียนและจีน การตลาดและการเมืองเรื่องอารมณ์ในโลกออนไลน์

ศึกษาการบริโภคละครโทรทัศน์ไทยข้ามพรมแดน สื่อสังคมออนไลน์กับวัฒนธรรมสมัยนิยม และเศรษฐกิจเชิงอารมณ์ของสื่อบันเทิง อธิบายภาพรวมการบริโภคละครโทรทัศน์ไทยในอาเซียน กลุ่มแฟนซับละครไทย และรสนิยมของผู้บริโภค ได้แก่ ในประเทศเวียดนาม จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กล่าวถึงการปรับตัวเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม และการผลักดันให้ละครไทยไปสู่ตลาดสากล


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)791.457 อ555ร 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101984CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 323