การปฏิวัติสยาม 2475 ในทัศนะของพันโท อองรี รูซ์

การปฏิวัติสยาม 2475 ในทัศนะของพันโท อองรี รูซ์

นำเสนอเอกสารชั้นต้นจำนวน 8 ฉบับที่แปลจากภาษาฝรั่งเศษที่นายพันโท อองรี รูซ์ บันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดใน พ.ศ. 2475 รวมถึงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริน์ทรงเป็นประมุข


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101999CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 85