หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง

หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง

กลุ่มภรรยาคณะราษฎรนั้นคอยให้คำปรึกษาช่วยตัดสินใจ สร้างเครือข่ายการเมือง ทำธุรกิจหารายได้เลี้ยงครอบครัว เจรจาต่อรอง รวมถึงช่วยเหลือสามีในยามต้องเผชิญภัยทางการเมือง เช่นนี้แล้ว หากจะกล่าวว่า "ผู้หญิง" ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็คงจะละเลยบางหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ไปอย่างน่าเสียดาย

นำเสนอการหาคู่ครองของคณะราษฎร การเมืองเรื่องแต่งงานของคณะราษฎร การเมืองของภรรยาคณะราษฎร การเคลื่อนไหวทำลายคณะราษฎรของหญิงกลุ่มกษัตริย์นิยม และภรรยาคณะราษฎรสมัยหลังยุคคณะราษฎร


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101686DUE 10-10-21

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 167