หนังสือ It’s not just a train. It’s a future สถานีหน้าอนาคต รถไฟความเร็วสูงจะพลิกโฉมหน้าประเทศไทยได้อย่างไร?

หนังสือ It’s not just a train. It’s a future สถานีหน้าอนาคต รถไฟความเร็วสูงจะพลิกโฉมหน้าประเทศไทยได้อย่างไร?

จากสถิติพบว่าการนั่งรถยนต์มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าถึง 10 เท่าจริงหรือไม่ การมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะช่วยให้การคมนาคมปลอดภัยขึ้นหรือเปล่า? รถไฟฟ้าความเร็วสูงคือทางออกของปัญหาเกษตรกรหรือไม่ ความรวดเร็วนี้จะช่วยควบคุมคุณภาพและความสดใหม่ของสินค้าส่งออกจริงหรือเปล่า? รถไฟฟ้าความเร็วสูงจะช่วยเปิดโลกจากเอเชียสู่ยุโรปอย่างง่ายดาย ทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด? Service designในสถานีรถไฟฟ้าทั้งการออกแบบร้านค้า ชานชาลา สามารถดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวได้มากน้องเพียงใด?

นำเสนอจุดเริ่มต้นของรถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศต่างๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่างรถไฟฟ้าธรรมดาและความเร็วสูง และการดีไซน์และตกแต่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงในแบบไทยๆ อธิบายการสร้างรายได้จากช่องทางขนส่งโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงในไทย ทั้งการรักษามูลค่า/คุณภาพสินค้า ความรวดเร็วในการขนส่งในยุคE-commerce และการได้ฐานลูกค้าที่ไกลขึ้นถึงฝั่งยุโรป บอกเล่า service designในสถานีรถไฟฟ้า ทั้งการออกแบบโซนร้านค้า การรับส่งผู้โดยสาร ชานชาลา และการสร้างรายได้จากสถานี รวมถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในไทยและต่างประเทศผ่านการใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูง และตัวอย่างสถานีและรถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่น


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101411CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 75