Royals and rebels: the rise and fall of the Sikh empire

Royals and rebels: the rise and fall of the Sikh empire

การศึกษาเรื่องชาวซิกข์ หรือความเป็นตัวตนของชาวซิกข์นั้น คงมิอาจทำได้ด้วยมิติอัตลักษณ์ที่มาจากศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมเท่านั้น ปัจจัยประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในยุคสมัยจักรวรรดิซิกข์ (The Sikh Empire) ก็สำคัญยิ่ง จักรวรรดิซิกข์หรือรัฐบาลคาลซา (Sarkar-e-Khalsa) เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1799 เมื่อมหาราชารันชิต สิงห์ (Ranjit Singh) หรือสิงห์แห่งปัญจาบ (The Sher-e-Punjab) ยึดเมืองลาฮอร์ได้สำเร็จ ทว่าหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1839 จักรวรรดิซิกข์ก็เริ่มเสื่อมลงโดยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการแตกแยกภายในและการบริหารจัดการที่ผิดพลาด ความเสื่อมดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทอินเดียตะวันออกเริ่มเปิดศึกสงครามกับซิกข์ในเวลาต่อมา และแล้วจักรวรรดิซิกข์ก็สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1849 ด้วยอายุเพียงประมาณ 50 ปีเท่านั้น

เท่าที่ผ่านมา วรรณกรรมส่วนใหญ่มักจะเล่าเรื่องจักรวรรดิซิกข์ว่าเป็นผลผลิตจากพระอัจฉริยภาพของมหาราชารันชิต สิงห์ แต่เพียงผู้เดียว กล่าวคือ พระองค์ทรงทำให้จักรวรรดิซิกข์เกิดขึ้นได้ และการจากไปของพระองค์ก็ทำให้จักรวรรดินี้จบลง ในหนังสือ “Royals and Rebels: The Rise and Fall of the Sikh Empire” เล่มนี้ ผู้เขียน ปรียา อัตวาล (Priya Atwal) ได้ท้าทายการเล่าเรื่องจักรวรรดิซิกข์ดังที่กระทำกันเช่นนี้มาโดยตลอด

อัตวาลศึกษาบทบาทของสตรีชนชั้นปกครองและบรรดายุวกษัตริย์ในหลายเรื่องหลายโครงการด้วยกัน เธอใช้ทั้งแหล่งข้อมูลจดหมายเหตุที่เก็บกันมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมและเอกสารบันทึกเหตุการณ์ภาษาปัญจาบี ในงานชิ้นนี้ เธอได้แสดงให้เห็นการที่สตรีมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการขยายอำนาจอธิปไตยของซิกข์ และแสดงให้เห็นด้วยว่า การปฏิเสธสิ่งนั้นมีส่วนให้จักรวรรดิล่มสลายอย่างไร ผลงานของเธอเป็นประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบว่าด้วยกษัตริย์ ผนวกกลเม็ดเด็ดพรายเชิงวิชาการเข้ากับการบรรยายอันแจ่มชัดด้วยสำนวนร้อยแก้ว เสริมความเข้าใจของเราว่าการเป็นกษัตริย์อินเดียนั้นมีความหมายเช่นไร หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวชวนติดตามเกี่ยวกับครอบครัว ราชวงศ์ และความลื่นไหลของอำนาจ ซึ่งดำเนินไปในยุคของโลกที่มีเรื่องราวน่าทึ่ง เมื่อดาวดวงใหม่ ๆ ทอแสงขึ้นมาบนฟากฟ้า และบรรดาอาณาจักรต่าง ๆ เกิดการปะทะกัน Book Review by Ajarn Surat Horachaikul


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies954.5 A887R 2020DUE 31-08-21

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 82